Hledat data : kontejnery

Počet nalezených záznamů: 3

  • Indikátory týkající se odpadů byly zjištěny na základě dat poskytnutých Odborem životního prostředí MMB, který dlouhodobě sleduje produkci a zpracování odpadu v Brně. Počet kontejnerů vykazuje stabilní růst ve všech kategoriích. Nejvíce dynamickým růstem se vyznačuje počet kontejnerů na papír a plasty – naopak sklo a textil vykazují méně dynamický růst. Odbor životního prostředí MMB
  • Exporty dat z aplikace SAKO pro nahlašování. Celoroční statistiky nahlášených košu. Data jsou zdrojem pro aplikaci nahlášené kontejnery.
  • Divize Svoz odpadu společnosti SAKO zajišťuje sběr a svoz komunálních odpadů, svoz odpadů velkoobjemovými kontejnery a další služby. V roce 2017 byl optimalizován svoz tříděného odpadu papíru a plastů a zahájen pilotní projekt sběru tříděného odpadu papíru, plastů a bioodpadu v jednotlivých nemovitostech ve středu města Brna. Recyklovaný odpad se vztahuje k celkovému množství směsného komunálního odpadu a patří do něj papír, sklo, plasty a nápojové kartony. Množství vyprodukovaného odvezeného odpadu se daří v posledních letech snižovat, ne však absolutně, nýbrž zejména na úkor tříděného odpadu. Množství tříděného odpadu každým rokem stoupá, což je na jednu stranu pozitivní, na druhou stranu by však bylo dobré snižovat všechny roviny produkce komunálního odpadu a neprodukovat odpady vůbec. Možnou interpretací je zvyšující se počet kontejnerů na tříděný odpad, Výroční zpráva SAKO 2017