Hledat data : Ph.D

Počet nalezených záznamů: 4

  • Doktorští studenti jsou významným indikátorem jak počtu VŠ studentů, tak vědy a výzkumu v Brně. Počet doktorských studentů v Brně od roku 2012 mírně klesá, přesto však jsou tyto počty relativně stabilizované a nedochází k tak velkému pokelsu jako u celkového počtu studentů. Zajímavým aspektem však je zvyšující se počet zahraničních Ph. D. studentů, jejichž počet se neustále zvyšuje. To indikuje stále významnější pozici Brna jakožto univerzitního města a jako centra vědy a výzkumu. Výkonové ukazatele MŠMT
  • 3D model mostů zobrazuje mosty na území města Brna v jednoduché podobě ploch ve 3D. Model mostů vznikl v roce 2017 metodou stereofotogrammetrie z leteckých měřických snímků z března 2017. Přesnost zjištění výšky a souřadnic metodou stereofotogrammetrie je odhadována do 20 cm. Data jsou zobrazena v aplikaci 3D model budov.
  • Vyhlazené vrstevnice základní (po 1 m) a vrstevnice zdůrazněné (po 5 m) vznikly odvozením ze zdrojových dat Digitálního modelu reliéfu 5. generace, který vytvořil ČÚZK z leteckého laserového skenování. Území bylo naskenováno v roce 2013. Odvození vrstevnic bylo provedeno na Oddělení GIS v roce 2016. Zdroj výškopisu © Český úřad zeměměřický a katastrální, https://www.cuzk.cz/
  • 3D model budov zobrazuje stavební objekty na území města Brna v úrovni detailu LOD1 ("krabicový" model). Data ve formátu SHP obsahují atributy ID budovy, kód RÚIAN (objekty obsažené přímo v RÚIAN jsou s hodnotou větší než 0 a menší než 1000000000), typ plochy (vodorovná střešní plocha, svislá stěna a půdorysná deska), relativní a absolutní výška. Data ve formátech DGN a DWG jsou rozdělena do tří vrstev podle typu plochy. 3D model budov vznikl v roce 2008 stereofotogrammetricky, v roce 2017 byl aktualizován stejnou metodou z leteckých měřických snímků z března 2017. Zjištění výšky a souřadnic metodou stereofotogrammetrie je odhadována do 20 cm. Data jsou zobrazena v aplikaci 3D model budov.