Jak se změnilo Brno? Srovnání základních statistik 1989 vs. 2019.

Třicet let v rozvoji města je obrovský skok. Navíc pokud je začátek tohoto období politickým a společenským zlomem, jako tomu bylo v roce 1989, kdy 17. listopadu u nás skončil socialistický režim a začala se budovat demokratická společnost. Některá čísla se však za tu dobu příliš nezměnila. Například počet obyvatel města se moc nezměnil, změnil se však životní styl lidí. Část obyvatel se například odstěhovala do zázemí Brna a dojíždí denně do Brna do práce. Reálně je tak počet lidí ve městě mnohem vyšší, než říkají oficiální statistiky. Co je logicky mnohem vyšší, je počet registrovaných aut. Ty se v průběhu doby staly mnohem dostupnějšími, než tomu bylo v roce 1989. Výrazně narostly i platy. Velmi pozitivní je i výrazně rostoucí naděje na dožití nebo podíl vysokoškolsky vzdělaných lidí. Klima se od roku 1989 oteplilo téměř o 2 °C. Zajímavá situace je u srovnání nezaměstnanosti, kdy před rokem 1989 vládla politika nulové nezaměstnanosti. V Brně tak byla nezaměstnanost v roce 1990 0,8 % a v celé ČR 0,7 %. Nyní má ČR nejnižší nezaměstnanost v celé EU (2,6 %) a město Brno ji má na 3,7 %. I dnes má tedy Brno vyšší nezaměstnanost, než je průměr za ČR. Na závěr chceme upozornit, že získat data z roku 1989 dnes není jednoduché. Je tomu tak z více důvodů – před třiceti lety ještě nebyla rozšířena počítačová technika, neexistovala poptávka po některých typech dat anebo měly některé statistiky jinou metodiku sledování. Proto berte srovnávací čísla spíše jako orientační.