Aktuální statistiky o vývoji epidemie COVID-19 v Brně a Jihomoravském kraji

Zdrojem dat jsou každodenní tiskové zprávy (do 29. 5. 2020), které vydává Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje (KHS) se sídlem v Brně s cílem informovat o aktuálním vývoji výskytu COVID-2019 v Jihomoravském kraji (podle pokynu Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 21. března 2020). 


Další zdrojem dat je přímé napojení na data ÚZIS, kde lze nalézt nejaktuálnější data z regionu. 

 

Pro úplnost přikládáme odkazy na statistiky z národní i světové úrovně.