Aktuální statistiky o vývoji epidemie COVID-19 v Brně a Jihomoravském kraji

Zdrojem dat jsou každodenní tiskové zprávy (do 29. 5. 2020), které vydává Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje (KHS) se sídlem v Brně s cílem informovat o aktuálním vývoji výskytu COVID-2019 v Jihomoravském kraji (podle pokynu Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 21. března 2020). Tiskové zprávy jsou vydávány nyní opět denně vyjma víkendu. 

Oficiální státní a krajské statistiky jsou k dispozici na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR.

Nejznámější dashboard ukazující rozšíření COVID-19 po světě od tvůrcu z Johns Hopkins University (JHU)