Články

17.4.2018

Brno a spolujízda Blablacar

  Mnozí z Vás jistě slyšeli o BlaBlaCar, webové platformě i aplikaci nabízející spolujízdu lidem po celém světě. Lidé mající místo v autě zde mohou nabízet svezení dalším cestovatelům a ti zde mnohdy hledají alternativu vůči linkové dopravě. Mezi výhody BlaBlaCaru patří možnost domluvy na místě nástupu a výstupu, relativní přizpůsobení času odjezdu, případně i výše nákladů […]
9.4.2018

Analýza turistické poptávky města Brna

Program rozvoje cestovního ruchu města Brna 2016-2020 si stanovil ve svých cílech zvýšení turistické návštěvnosti města. Ve městě Brně však schází dostatek statických dat pro hodnocení úspěšnosti kampaní a aktivit v oblasti cestovního ruchu a zároveň i komplexní analýza turistické poptávky. Proto jsme potřebné informace o návštěvnících města Brna zjišťovali pomocí dvou velkých sociologických průzkumů. Prvním […]
26.3.2018

Historické ortofoto snímky Brna a jejich srovnání

Ortofoto snímky jsou jedním z výstupů leteckého snímkování. Jsou důležitým doplňkovým zdrojem informací o skutečném stavu území, a to zejména při jejím spojení s dalšími mapovými podklady. Ortofota jsou využívána zejména jako zdroj informací o současném stavu území města na různém stupni rozhodovacích procesů. Při pořizování v pravidelných intervalech umožňuje ortofoto sledování vývoje města v […]
20.3.2018

Dopravní průzkum (2017)

Na přelomu roku 2016 a 2017 měli náhodně vybraní obyvatelé Brna a Brněnské metropolitní oblasti (BMO) možnost zapojit se do rozsáhlého reprezentativního sociologického výzkumu s názvem „Dopravní chování obyvatel města Brna a Brněnské metropolitní oblasti“, jehož cílem bylo zjistit, jaké je jejich dopravní chování, tedy jak se během týdne a o víkendu přepravují, jaké jsou účely jejich cest a jak jsou spokojeni s podmínkami pro […]
20.3.2018

3D budovy na území města Brna

Mezi novinkami pro veřejnost jsou nyní dvě aplikace, které zobrazují 3D modely budov ve webové scéně. Konkrétně se jedná o 3D model budov v menší rovni detailu, který zobrazuje budovy ve formě jednodušších objektů za celé území města Brna a který byl vytvořen v roce 2017. Druhý detailnější model je urbanistický model budov s vymodelovanými […]
31.1.2018

Aplikace pro modelování počtu obyvatel během dne

Každé místo v metropolitní oblasti je charakteristické nejen svou polohou, ale také počtem obyvatel.
31.1.2018

Dopravní nehody na území města Brna

Interaktivní mapa dopravních nehod v Brně za rok 2017. Aplikace obsahuje mimo základní vizualizaci také časovou animaci.
31.1.2018

Aplikace Firmy v Brně

Interaktivní mapa firem, organizací a právnických subjektů v Brně aktuální k 1. 1. 2018. Aplikace obsahuje mimo základní vizualizaci také vrstvu Firmy dle odvětví a časovou animaci. Obě najdete pod tlačítkem Vrstvy v pravém horním rohu. Animaci spustíte tak, že si ve vrstvách zaškrtnete Firmy v čase a následně kliknete na symbol hodinek, který je […]
31.1.2018

Ekonomická aktivita v Brně

Aplikace čerpá data z veřejně dostupných zdrojů a zobrazuje rozložení ekonomické aktivity na území města. Je dobrou pomůckou pro ty, kdo se chtějí zajímavou formou dozvědět více o hospodářství města Brna.
31.1.2018

Interaktivní analýza odpadového hospodářství

Prezentace stavu odpadového hospodářství Brna v sobě spojuje více různých aplikací analytického a geografického zaměření. Jedná se například o modelování dostupnosti kontejnerů tříděného odpadu či monitoring jejich přeplněnosti. „Občané mohou v aplikaci zjistit, jak daleko musí jít ke kontejneru s tříděným odpadem, nebo jak dlouho jet autem do sběrného dvora,“ vysvětluje náměstek primátora pro oblast Smart city Jaroslav Kacer. Dále aplikace ukazuje poutavou grafickou formou analýzu […]
30.1.2018

Ekonomický přínos studentů pro město

Město studentů, město univerzit nebo město výzkumu a vývoje. Tak se nyní přezdívá Brnu. Před deseti lety ovšem mělo město úplně jinou tvář, nebylo nijak profilované, hledalo svoji identitu. Strojírenství bylo po transformačních procesech v 90. letech v útlumu, veletrhy také ztrácely svůj dřívější lesk. A byly to právě univerzity a zejména jejich studenti, kteří Brnu dali zcela novou tvář. Od přelomu tisíciletí […]
30.1.2018

Sčítání dopravy 2016

Ředitelství silnic a dálnic v pravidelných pětiletých intervalech provádí sčítání dopravy na vybraných úsecích dálnic, rychlostních silnic a silnic I. a II. tříd. Na území města Brna tak bylo sčítáno cca 110 silničních profilů. Nejvýraznější nárůst dopravy mezi lety 2010 a 2016 byl zaznamenán na ulici Vídeňská (o 28 000 vozidel/den než v roce 2010), […]
30.1.2018

Cena bydlení 2016

Ceny bytů v Brně meziročně stouply Cena bydlení je důležitým bodem zájmu vedení města, které každoročně zpracovává data o nemovitostech ze serveru Sreality. Z poskytnuté databáze byly zkoumány údaje o nabídkových cenách (nabídková cena se oproti konečné ceně se mohla změnit) pronájmů a prodejů na území města Brna v období léta 2015 a 2016. V […]
2.10.2016

Analýza družicových snímků ukázala prohlubující se problém se suchem

Celá Česká republika zažila jedno z nejteplejších a nejsušších letních období v historii měření. V Jihomoravském kraji byly teploty v případě měsíce srpna dokonce o 3,8 °C vyšší než je průměr let 1981-2010, zároveň byly cca o 40 % v rámci stejného období srážkově pod průměrem. Vysoké teploty společně s nedostatkem srážek mají významný dopad […]