Články

31.1.2018

Interaktivní analýza odpadového hospodářství

Prezentace stavu odpadového hospodářství Brna v sobě spojuje více různých aplikací analytického a geografického zaměření. Jedná se například o modelování dostupnosti kontejnerů tříděného odpadu či monitoring jejich přeplněnosti. „Občané mohou v aplikaci zjistit, jak daleko musí jít ke kontejneru s tříděným odpadem, nebo jak dlouho jet autem do sběrného dvora,“ vysvětluje náměstek primátora pro oblast Smart city Jaroslav Kacer. Dále aplikace ukazuje poutavou grafickou formou analýzu […]
30.1.2018

Ekonomický přínos studentů pro město

Město studentů, město univerzit nebo město výzkumu a vývoje. Tak se nyní přezdívá Brnu. Před deseti lety ovšem mělo město úplně jinou tvář, nebylo nijak profilované, hledalo svoji identitu. Strojírenství bylo po transformačních procesech v 90. letech v útlumu, veletrhy také ztrácely svůj dřívější lesk. A byly to právě univerzity a zejména jejich studenti, kteří Brnu dali zcela novou tvář. Od přelomu tisíciletí […]
30.1.2018

Sčítání dopravy 2016

Ředitelství silnic a dálnic v pravidelných pětiletých intervalech provádí sčítání dopravy na vybraných úsecích dálnic, rychlostních silnic a silnic I. a II. tříd. Na území města Brna tak bylo sčítáno cca 110 silničních profilů. Nejvýraznější nárůst dopravy mezi lety 2010 a 2016 byl zaznamenán na ulici Vídeňská (o 28 000 vozidel/den než v roce 2010), […]
30.1.2018

Cena bydlení 2016

Ceny bytů v Brně meziročně stouply Cena bydlení je důležitým bodem zájmu vedení města, které každoročně zpracovává data o nemovitostech ze serveru Sreality. Z poskytnuté databáze byly zkoumány údaje o nabídkových cenách (nabídková cena se oproti konečné ceně se mohla změnit) pronájmů a prodejů na území města Brna v období léta 2015 a 2016. V […]
2.10.2016

Chráněno: Analýza družicových snímků ukázala prohlubující se problém se suchem

Stručný obsah příspěvku zde není uveden, protože je tento příspěvek chráněn heslem.