Články

21.8.2018

Brno 1968

Nová mapová aplikace dokumentuje dramatické události let 1968 -1969 v Brně. Základem je kolekce unikátních fotografií z archivů brněnských paměťových institucí i soukromých osob. Snímky zachycují ulice města v prvních dnech okupace vojsky Varšavské smlouvy, dále tryznu za Jana Palacha v lednu 1969 a následně brutálně potlačené demonstrace při prvním výročí vpádu okupačních vojsk v […]
9.7.2018

Zahraniční studenti hodnotí Brno

Brno dlouhodobě podporuje studenty a rozvoj vysokého školství. Díky této podpoře si Brno udržuje významné postavení na poli vědy, výzkumu a inovací jak v rámci České republiky, tak i v kontextu Evropy. Vnímání Brna z pohledu studentů je velmi důležitý aspekt pro udržení počtu studentů a zvýšení kvality života ve městě. Proto se město Brno rozhodlo prostřednictvím krátké […]
2.7.2018

Srovnávací studie Světové banky „Subnational Doing Business in the European Union 2018“

Srovnávací studie Světové banky Subnational Doing Business in the European Union 2018: Chorvatsko, Česká republika, Portugalsko a Slovensko se zaměřila na podnikatelské prostředí ve 25 městech čtyř států Evropské unie z pohledu indikátorů, kterými jsou zahájení podnikání, vyřizování stavebního povolení, převod vlastnického práva k nemovité věci, dodávky elektřiny a vymáhání smluvních závazků. Hlavním cílem této zprávy je […]
24.5.2018

Bytová výstavba v Brně za poslední dekádu

Počet dokončených bytů v obcích je významným ukazatelem při hodnocení jejich vývoje a rozvoje. Patří mezi významné socioekonomické ukazatele, které slouží kromě územního plánování také pro tvorbu jiných plánovacích dokumentů, např. koncepcí bytové politiky. Zejména ve městech střední a větší velikosti, kde je objektivní potřeba bytů největší, je užitečné znát konkrétní počty dokončených bytů, aby […]
23.4.2018

Zpráva o stavu města 2018 a výsledky kvízu

Brno před rokem zveřejnilo Zprávu o stavu města 2017, která popisuje stav metropole z pohledu vybraných ukazatelů důležitých pro dlouhodobý rozvoj města. Letošní zpráva o stavu města byla zveřejněna v pondělí 23. dubna 2018 v rámci setkání brněnského Městského ekosystému.  Loni v dubnu Brno vydalo publikaci Zpráva o stavu města 2017, která pomocí infografik popisuje […]
17.4.2018

Brno a spolujízda Blablacar

  Mnozí z Vás jistě slyšeli o BlaBlaCar, webové platformě i aplikaci nabízející spolujízdu lidem po celém světě. Lidé mající místo v autě zde mohou nabízet svezení dalším cestovatelům a ti zde mnohdy hledají alternativu vůči linkové dopravě. Mezi výhody BlaBlaCaru patří možnost domluvy na místě nástupu a výstupu, relativní přizpůsobení času odjezdu, případně i výše nákladů […]
9.4.2018

Analýza turistické poptávky města Brna

Program rozvoje cestovního ruchu města Brna 2016-2020 si stanovil ve svých cílech zvýšení turistické návštěvnosti města. Ve městě Brně však schází dostatek statických dat pro hodnocení úspěšnosti kampaní a aktivit v oblasti cestovního ruchu a zároveň i komplexní analýza turistické poptávky. Proto jsme potřebné informace o návštěvnících města Brna zjišťovali pomocí dvou velkých sociologických průzkumů. Prvním […]
26.3.2018

Historické ortofoto snímky Brna a jejich srovnání

Ortofoto snímky jsou jedním z výstupů leteckého snímkování. Jsou důležitým doplňkovým zdrojem informací o skutečném stavu území, a to zejména při jejím spojení s dalšími mapovými podklady. Ortofota jsou využívána zejména jako zdroj informací o současném stavu území města na různém stupni rozhodovacích procesů. Při pořizování v pravidelných intervalech umožňuje ortofoto sledování vývoje města v […]
20.3.2018

Dopravní průzkum (2017)

Na přelomu roku 2016 a 2017 měli náhodně vybraní obyvatelé Brna a Brněnské metropolitní oblasti (BMO) možnost zapojit se do rozsáhlého reprezentativního sociologického výzkumu s názvem „Dopravní chování obyvatel města Brna a Brněnské metropolitní oblasti“, jehož cílem bylo zjistit, jaké je jejich dopravní chování, tedy jak se během týdne a o víkendu přepravují, jaké jsou účely jejich cest a jak jsou spokojeni s podmínkami pro […]
20.3.2018

3D budovy na území města Brna

Mezi novinkami pro veřejnost jsou nyní dvě aplikace, které zobrazují 3D modely budov ve webové scéně. Konkrétně se jedná o 3D model budov v menší rovni detailu, který zobrazuje budovy ve formě jednodušších objektů za celé území města Brna a který byl vytvořen v roce 2017. Druhý detailnější model je urbanistický model budov s vymodelovanými […]
31.1.2018

Aplikace pro modelování počtu obyvatel během dne

Každé místo v metropolitní oblasti je charakteristické nejen svou polohou, ale také počtem obyvatel.
31.1.2018

Dopravní nehody na území města Brna

Interaktivní mapa dopravních nehod v Brně za rok 2017. Aplikace obsahuje mimo základní vizualizaci také časovou animaci.
31.1.2018

Aplikace Firmy v Brně

Interaktivní mapa firem, organizací a právnických subjektů v Brně aktuální k 1. 1. 2018. Aplikace obsahuje mimo základní vizualizaci také vrstvu Firmy dle odvětví a časovou animaci. Obě najdete pod tlačítkem Vrstvy v pravém horním rohu. Animaci spustíte tak, že si ve vrstvách zaškrtnete Firmy v čase a následně kliknete na symbol hodinek, který je […]
31.1.2018

Ekonomická aktivita v Brně

Aplikace čerpá data z veřejně dostupných zdrojů a zobrazuje rozložení ekonomické aktivity na území města. Je dobrou pomůckou pro ty, kdo se chtějí zajímavou formou dozvědět více o hospodářství města Brna.
31.1.2018

Interaktivní analýza odpadového hospodářství

Prezentace stavu odpadového hospodářství Brna v sobě spojuje více různých aplikací analytického a geografického zaměření. Jedná se například o modelování dostupnosti kontejnerů tříděného odpadu či monitoring jejich přeplněnosti. „Občané mohou v aplikaci zjistit, jak daleko musí jít ke kontejneru s tříděným odpadem, nebo jak dlouho jet autem do sběrného dvora,“ vysvětluje náměstek primátora pro oblast Smart city Jaroslav Kacer. Dále aplikace ukazuje poutavou grafickou formou analýzu […]