Články

27.3.2020

Aktuální statistiky o vývoji epidemie COVID-19 v Brně a Jihomoravském kraji

Zdrojem dat jsou každodenní tiskové zprávy (do 29. 5. 2020), které vydává Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje (KHS) se sídlem v Brně s cílem informovat o aktuálním vývoji výskytu COVID-2019 v Jihomoravském kraji (podle pokynu Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 21. března 2020).  Další zdrojem dat je přímé napojení na data ÚZIS, kde lze nalézt […]
9.11.2020

Data a věková struktura obyvatel Brna

Pro rozvoj města Brna je důležitý nejen počet jeho obyvatel, který se mimochodem v čase příliš nemění, ale i věková struktura populace, kde už můžeme v čase pozorovat výraznější změny. Tyto proměny věkové struktury souvisí především s těmito trendy: snižující se úmrtnost ve všech věkových skupinách, prodlužování naděje dožití (důsledek moderní medicíny a zdravého životního stylu), snižující se úhrnná […]
29.10.2020

Mzdy v Brně

V tomto článku se zaměříme na výši průměrného platu v Brně. Výše platů souvisí s nízkou mírou nezaměstnanosti, která v minulých letech zvedala růst mezd a která přetrvávala v naší zemi i v Evropě i v tomto roce. Nicméně rok 2020 a roky následující budou zřejmě ovlivněny zhoršenou ekonomickou situací v důsledku epidemie COVID-19. Data […]
12.10.2020

Brno se stává kosmopolitním městem

Cizinců přibývá nejen v České republice, ale i v Brně.  Jde o logický vývoj ve společnosti, která se internacionalizuje. Máme zde procesy globalizace, jsme členy Evropské unie, Brno je univerzitní město – a tomu všemu odpovídá i hospodářská poptávka. Dá se tedy říct, zda je Brno kosmopolitní město? Pojďme se podívat na tento jev podrobněji […]
23.7.2020

Pohyb obyvatel na základě dat mobilního operátora

Jak je výše z grafu patrné, denní dojížďka/vyjížďka se pohybuje kolem 280 000 osob. Tato čísla je nutné však brát s velkou rezervou, jelikož ČSÚ při SLDB 2011 uvedla v dojížďce do škol a zaměstnání číslo 100 000. V tomto případě však monitorujeme i pohyby, které nebyly sčítány v SLDB, tedy za službami (sport, kultura, […]
10.7.2020

Nehody s účastí chodců

Dopravní nehody s účastí chodců patří mezi nejtragičtější nehody vzhledem k dopadům na zdraví účastníků. Z dat nehodovosti Policie ČR plyne, že v letech 2011–2019 bylo na území města Brna zaznamenáno celkem 1 951 nehod s účastí chodců, při kterých bylo zraněno 2 037 chodců. 94 % chodců utrpělo při nehodě nějakou formu zranění, každý […]
9.7.2020

Vývoj nezaměstnanosti

Česká republika má jednu z nejnižších nezaměstnaností v Evropské unii. V České republice k září roku 2017 činí nezaměstnanost 3,8 %.
10.6.2020

Airbnb v Brně

Sdílená ekonomika je fenoménem 21. století. Díky stále se rozvíjejícím informačním technologiím se proměňuje tradiční model podnikání, který je modifikován do podoby spoluspotřebitelství. Sdílené ubytování je pravděpodobně nejznámějším segmentem sdílené ekonomiky. Od roku 1999 funguje nezisková platforma Couchsurfing, od roku 2005 Homeaway a od roku 2007 Airbnb. Do Brna se platforma Airbnb rozšířila až o […]
7.4.2020

Pokles mobility obyvatelstva v souvislosti s COVID-19

Nařízení vlády o nouzovém stavu vyhlášeném 12. 3. 2020 kvůli pandemii COVID-19 měla vliv na každodenní rutinu občanů Česka. Opatření vlády se zaměřovala zejména na omezení styku více lidí na 1 místě, což mělo významný vliv na omezení každodenní mobility, ať už do práce, školy, za službami či rekreací. Rozhodli jsme se proto tato omezení […]
2.3.2020

Jaký druh dopravy v Brně převažuje?

Jaký je podíl jednotlivých druhů přepravy na celkovém výkonu dělby přepravní práce v Brně?   Taková data Brno získává pomocí opakujících se sociologických šetření, které zadává Odbor dopravy MMB. Sběr dat pro potřeby zjišťování podílů přepravní práce ve městě Brně byl realizován podle obdobné metodiky již čtyřikrát – v létě roku 2010, 2012, v zimě […]
5.2.2020

ZAMĚŘENO NA BYDLENÍ – sociologický výzkum Bydlení v Brně

Brno se postupně stává atraktivní a živou metropolí, která je lákavou adresou pro stávající i nastupující generace. Město se snaží přistupovat k tématu bydlení a rozvoje komplexně tak, aby pro své obyvatele vytvářelo domov a bezpečné i zdravé zázemí. Dostupné bydlení je tak jednou ze základních hodnot strategie #brno2050 či pouze na bydlení zaměřené Strategie […]
3.2.2020

Statistiky BrnoiD

Již tři roky mohou Brňané využívat brněnskou elektronickou identitu Brno iD, která jim zpřístupnila z pohodlí domova vybrané městské služby. Začalo to možností koupit si předplatní jízdenku na hromadnou dopravu, uhradit poplatek za komunální odpad nebo se účastnit městských anket. Nyní je již možné si ověřit status studenta, koupit zážitkový program v ZOO Brno nebo […]
28.1.2020

Růst cen nemovitostí v Brně

Vzhledem k velkému převisu poptávky nad nabídkou bytů dochází (nejen) v Brně již několik let k výraznému růstu ceny nemovitostí pro bydlení. Protože je “bydlení a jeho ceny” dlouhodobě nejžádanější statistikou na webu data.brno, budeme tomuto tématu věnovat i nadále zvýšenou pozornost. Níže můžete najít jednoduchý dashboard, který ukazuje zejména vývoj cen v prodeji a […]
6.1.2020

Analýza turistické poptávky města Brna

Hlavním cílem průzkumu Analýza turistické poptávky města Brna je přesně a podrobně analyzovat turistickou návštěvnost města Brna, především z hlediska skladby návštěvníků, zdrojových regionů a zemí, důvodů návštěvy, způsobu dopravy a trávení volného času, jakož i prověření spokojenosti návštěvníků s nabídkou a infrastrukturou cestovního ruchu, s vybavením města, kvalitou poskytovaných služeb, a také zjištění míry […]
19.12.2019

Aplikace Cyklodoprava v Brně zvítězila v soutěži

Po úspěšném roce 2018, kdy byly v tradiční soutěži Společně otevíráme data pořádanou Nadací OSF vyhlášeny dvě brněnské aplikace jako vítězové svých kategorií (Hodnocení pocitové mapy města a Dopravní obslužnost Brna a okolí), se v roce 2019 podařilo navázat na tento úspěch aplikaci „Cyklodoprava v Brně“. Ta zvítězila v kategorii „Solution App“ pro aplikace upozorňující na významný společenský […]