Články

8.11.2018

Vývoj nezaměstnanosti

Česká republika má jednu z nejnižších nezaměstnaností v Evropské unii. V České republice k září roku 2017 činí nezaměstnanost 3,8 %.
2.11.2018

Kolik vyděláváme? Vývoj mezd a různá srovnání za posledních 10 let.

V roce 2018 je v naší zemi i v Evropě nezaměstnanost rekordně nízká, ekonomice se daří a firmy marně shání potřebné pracovníky. Poptávka ve většině odvětví převyšuje nabídku na trhu práce a to žene nahoru i mzdy. Z následujících grafů je dobře viditelná dynamika růstu a vývoj platů posledních 10 let. Data jsou čerpána od společnosti Profesia […]
3.10.2018

Dopravní obslužnost veřejnou dopravou Brna a okolí

Data z jízdních řádů jsou jedinečným zdrojem informací o stavu veřejné dopravy na území města Brna, a proto jsme se rozhodli je hlouběji prozkoumat. Výsledkem jsou dvě aplikace – jedna analytická a jedna interpretační. Interpretační aplikace byla dělána popularizační formou mapy s příběhem a dopodrobna vysvětluje prostorové charakteristiky a vlastnosti dopravy. Analytická aplikace je spíše odborného charakteru a má sloužit jako nástroj […]
2.10.2018

Analýza družicových snímků ukázala prohlubující se problém se suchem

Celá Česká republika zažila jedno z nejteplejších a nejsušších letních období v historii měření. V Jihomoravském kraji byly teploty v případě měsíce srpna dokonce o 3,8 °C vyšší než je průměr let 1981-2010, zároveň byly cca o 40 % v rámci stejného období srážkově pod průměrem. Vysoké teploty společně s nedostatkem srážek mají významný dopad […]
1.10.2018

Vyberte a analyzujte území podle svého výběru. To je aplikace Brno Urban Grid!

Brno Urban Grid je jednoduchou webovou aplikací, která umožňuje rychlou vizualizaci různých typů prostorových dat v rozsahu území města Brna či Brněnské metropolitní oblasti. Nejedná se o složitý analytický systém, ale o přímočarý a otevřený nástroj pro přehlednou analýzu prostorové situace. Aplikace využívá čtvercovou síť o velikosti buňky 250 x 250 metrů, která je položena nad […]
6.9.2018

Hodnocení projektu pocitová mapa města Brna

Na jaře 2018 byl zahájen sběr dat pro Pocitovou mapu města Brna. Cílem projektu bylo získat od občanů názory a podněty pro možné změny veřejného prostoru v Brně. Sběru dat se zúčastnilo 1 157 občanů, od nichž vzešlo 7 676 pocitových bodů. Sběr dat probíhal jak v internetové aplikaci, tak na vybraných místech v prostoru […]
21.8.2018

Brno 1968

Nová mapová aplikace dokumentuje dramatické události let 1968 -1969 v Brně. Základem je kolekce unikátních fotografií z archivů brněnských paměťových institucí i soukromých osob. Snímky zachycují ulice města v prvních dnech okupace vojsky Varšavské smlouvy, dále tryznu za Jana Palacha v lednu 1969 a následně brutálně potlačené demonstrace při prvním výročí vpádu okupačních vojsk v […]
9.7.2018

Zahraniční studenti hodnotí Brno

Brno dlouhodobě podporuje studenty a rozvoj vysokého školství. Díky této podpoře si Brno udržuje významné postavení na poli vědy, výzkumu a inovací jak v rámci České republiky, tak i v kontextu Evropy. Vnímání Brna z pohledu studentů je velmi důležitý aspekt pro udržení počtu studentů a zvýšení kvality života ve městě. Proto se město Brno rozhodlo prostřednictvím krátké […]
2.7.2018

Srovnávací studie Světové banky „Subnational Doing Business in the European Union 2018“

Srovnávací studie Světové banky Subnational Doing Business in the European Union 2018: Chorvatsko, Česká republika, Portugalsko a Slovensko se zaměřila na podnikatelské prostředí ve 25 městech čtyř států Evropské unie z pohledu indikátorů, kterými jsou zahájení podnikání, vyřizování stavebního povolení, převod vlastnického práva k nemovité věci, dodávky elektřiny a vymáhání smluvních závazků. Hlavním cílem této zprávy je […]
24.5.2018

Bytová výstavba v Brně za poslední dekádu

Počet dokončených bytů v obcích je významným ukazatelem při hodnocení jejich vývoje a rozvoje. Patří mezi významné socioekonomické ukazatele, které slouží kromě územního plánování také pro tvorbu jiných plánovacích dokumentů, např. koncepcí bytové politiky. Zejména ve městech střední a větší velikosti, kde je objektivní potřeba bytů největší, je užitečné znát konkrétní počty dokončených bytů, aby […]
14.5.2018

Cizinci v Brně

Mapa barevně odlišuje počet cizinců sídlících v Brně podle země jejich původu.
23.4.2018

Zpráva o stavu města 2018 a výsledky kvízu

Brno před rokem zveřejnilo Zprávu o stavu města 2017, která popisuje stav metropole z pohledu vybraných ukazatelů důležitých pro dlouhodobý rozvoj města. Letošní zpráva o stavu města byla zveřejněna v pondělí 23. dubna 2018 v rámci setkání brněnského Městského ekosystému.  Loni v dubnu Brno vydalo publikaci Zpráva o stavu města 2017, která pomocí infografik popisuje […]
17.4.2018

Brno a spolujízda Blablacar

  Mnozí z Vás jistě slyšeli o BlaBlaCar, webové platformě i aplikaci nabízející spolujízdu lidem po celém světě. Lidé mající místo v autě zde mohou nabízet svezení dalším cestovatelům a ti zde mnohdy hledají alternativu vůči linkové dopravě. Mezi výhody BlaBlaCaru patří možnost domluvy na místě nástupu a výstupu, relativní přizpůsobení času odjezdu, případně i výše nákladů […]
9.4.2018

Analýza turistické poptávky města Brna

Program rozvoje cestovního ruchu města Brna 2016-2020 si stanovil ve svých cílech zvýšení turistické návštěvnosti města. Ve městě Brně však schází dostatek statických dat pro hodnocení úspěšnosti kampaní a aktivit v oblasti cestovního ruchu a zároveň i komplexní analýza turistické poptávky. Proto jsme potřebné informace o návštěvnících města Brna zjišťovali pomocí dvou velkých sociologických průzkumů. Prvním […]
26.3.2018

Historické ortofoto snímky Brna a jejich srovnání

Ortofoto snímky jsou jedním z výstupů leteckého snímkování. Jsou důležitým doplňkovým zdrojem informací o skutečném stavu území, a to zejména při jejím spojení s dalšími mapovými podklady. Ortofota jsou využívána zejména jako zdroj informací o současném stavu území města na různém stupni rozhodovacích procesů. Při pořizování v pravidelných intervalech umožňuje ortofoto sledování vývoje města v […]