Cizinci v Brně

Mapa barevně odlišuje počet cizinců sídlících v Brně podle země jejich původu. Data jsou získána z internetových stránek Ministerstva vnitra, aktualizovaná k 31. 3. 2018.

Nejvíce cizinců do Brna přichází z Ukrajiny (7097), Slovenska (6284), Vietnamu (2811) a Ruska (1872). Tento trend je shodný s celorepublikovou situací. Cizinci k nám míří především za prací. Většina cizinců zde má trvalý pobyt.
Početné zastoupení z Asijského kontinentu má Indie (509), Kazachstán (402) a dále Turecko (388). Z Amerického kontinentu nejpočetnější zastoupení mají Spojené státy Americké (507), Brazílie (196) a Mexiko (118). Africký kontinent v Brně zastupují státy Egypt (204) Ghana (162) a Tunisko (149).

Cizinci přicházející z Evropy jsou nejčastěji z Ukrajiny, Slovenska a Ruska. Počtem pod 1000 lidí za sebou následují Rumunsko, Bulharsko a Polsko. Naopak nejméně je zde osob z Kypru, Černé Hory a pouze jedna osoba z Lucemburska.
Cizinci přijíždí do Brna za pracovní příležitostí. Láká je umístění Brna v srdci Evropy, možnost poznání nových lidí, a přesto nepřesycenost turisty. Blízkost přírody a možnosti výletů do okolí, je neméně významným lákadlem. Velmi si chválí místní hromadnou dopravu, která tu funguje prý lépe, než ve světových metropolích.