Cena bydlení 2016

Ceny bytů v Brně meziročně stouply

Cena bydlení je důležitým bodem zájmu vedení města, které každoročně zpracovává data o nemovitostech ze serveru Sreality. Z poskytnuté databáze byly zkoumány údaje o nabídkových cenách (nabídková cena se oproti konečné ceně se mohla změnit) pronájmů a prodejů na území města Brna v období léta 2015 a 2016. V případě pronájmů bylo porovnáváno téměř 4 000 údajů jak v období léta 2015, tak léta 2016. Z podrobné analýzy vyplynulo, že průměrná cena nájemního bydlení stoupla za sledované období o 700 Kč na celkových 10 900 Kč za byt, což představuje meziroční nárůst o cca 7 %. Nejdražší nájemní bydlení je dlouhodobě v MČ Brno-střed, kde se nájemní cena pohybuje kolem 12 000 Kč za byt. Naopak levnější pronájem lze získat v okrajových MČ (Brno-sever, Bystrc, Maloměřice-Obřany, Útěchov, Žebětín), kde se cenová hladina pronájmu pohybuje kolem 8 000-8 500 Kč. Z prostorového hlediska růstu cen došlo k navýšení u 19 z 29 MČ. Procentuálně byl nejvyšší nárůst zaznamenán u MČ Bosonohy, Chrlice, Vinohrady a Slatina. U některých MČ došlo naopak k procentuálnímu poklesu ceny, což se týká například MČ Brno-sever, kde se cena snížila o 13 % (1 239 Kč). Stabilní cena nájemného se pohybuje v MČ Kohoutovice, Maloměřice a Obřany či v Černovicích. U prodejních cen byl zkoumán vzorek cca 2 500 nemovitostí v létě 2015 i v létě 2016. I zde došlo k průměrnému nárůstu ceny, a to o 250 000 Kč na konečných 3 100 000 Kč za byt. Nejdražší prodejní ceny se tradičně vyskytují v MČ Brno-střed, a to kolem 4 mil. za byt. Kolem 3,5 mil. se ceny pohybují v MČ Královo Pole a MČ Žabovřesky. Nejnižší prodejní ceny (nad 2 mil.) jsou pak v MČ Útěchov a Žebětín, tedy typicky v okrajových částech Brna. V celkovém kontextu růstu prodejních cen byl tento trend zaznamenán rovněž u 19 z 29 MČ. K nejvyššímu nárůstu došlo u MČ Brno-sever, což se ukazuje jako zajímavý fakt, jelikož u nájemních cen došlo k opačnému jevu-poklesu ceny. Z toho se dá usuzovat, že MČ Brno-sever, jež zahrnuje například kat. území Lesné, Soběšic či Husovic, je z hlediska nájemního bydlení méně žádaná, na druhé straně z hlediska koupě bytů se jedná o poměrně atraktivní oblast a cenově dostupné bydlení zejména pro rodiny s dětmi, což stimuluje růst ceny bytů. K podobnému trendu došlo rovněž u MČ Maloměřice a Obřany či u MČ Starý Lískovec. Stabilní cenu nemovitosti si udržely MČ Žabovřesky, Židenice, Bystrc a MČ Řečkovice a Mokrá Hora. Obecně se dá říci, že poptávka po bytech velikostních kategorií 1+1 až 2+1 roste, což stimuluje růst cen, jelikož nabídka bytů není z mnoha příčin tak velká. Zejména u bytů v kategorii 2+1, které jsou vnímány jako ideální startovací byty pro mladé, byl zaznamenán meziroční nárůst až o 400 000 Kč. Naproti tomu u velikostních kategorií 4+1 a více došlo k cenovému poklesu, jelikož tyto nemovitosti jsou pro mnoho obyvatel finančně nedostupné a není po nich velká poptávka, proto u nich dochází k cenovému poklesu. Z celkového hlediska růstu cen nemovitostí byl zaznamenán strmější nárůst u prodejů, kde byl meziroční nárůst u většiny velikostních kategorií více než desetiprocentní. Na druhé straně u pronájmu nemovitostí došlo k nárůstu spíše v jednotkách procent. V Brně dlouhodobě rostou ceny nemovitostí zejména kvůli malému množství pozemků sloužícím k výstavbě, které jsou vázány na změnu územního plánu. K celkovému vývoji růstu cen se přidává velká poptávka po bydlení a rovněž zvyšující se ceny energií. V celkovém kontextu může být zvyšování cen nemovitostí bariérou pro studenty a mladé lidi, kteří by se chtěli po absolutoriu v Brně usadit. Na závěr nutno podotknout, že růst cen nemovitostí však není jen problém Brna, ale potýkají se s ním i další velká města.

 

Počet prodejních nabídek