Brno Urban Grid

Co je to Brno Urban Grid?

Brno Urban Grid (BUG) je aplikací, která má umožnit jednoduchou vizualizaci a analýzu různých typů prostorových dat v rozsahu Brněnské metropolitní oblasti. Jde o nekomplikovaný a otevřený nástroj pro rychlou a přehlednou analýzu prostorové situace. Aplikace využívá čtvercovou síť o velikosti buňky 250 x 250 metrů, která je položena nad mapou metropolitní oblasti (OpenStreetMap). Do čtvercových buněk mohou být přepočítávány informace o různých prostorových jevech, jako jsou například počty bydlících obyvatel, rozloha zastavěných ploch či plocha maloobchodních prodejen. Hlavními charakteristikami aplikace je otevřenost, nenáročnost pro uživatele a interpretační názornost.

Proč čtvercová síť?

Výhodou použití čtvercového gridu je možnost prezentace a analýzy dat v pevně definovaných, stabilních a vzájemně dobře porovnatelných prostorových jednotkách. Použití gridu řeší zkreslení vzniklá nestejnou velikostí či změnami hranic obvyklých statistických prostorových jednotek. Jednotlivé buňky mohou být plošně seskupovány, tak aby co nejlépe pokryly zvolené území. Použití gridu je v souladu se současnými aktivitami národních statistických úřadů a Eurostatu, které směřují k hlubšímu rozvíjení gridové statistiky.

Kdo aplikaci spravuje a vyvíjí?

Aplikace je vyvíjena kartografy, informatiky a sociálními geografy společnosti Altimapo, která je spin-offem Masarykovy univerzity v Brně, ve spolupráci s Magistrátem města Brna.

Seznam datových sad v BUG

Obvykle bydlící obyvatelstvo | Počet maloobchodních prodejen zboží | Prodejní plocha prodejen zboží | Počet prodejen potravin | Počet provozoven služeb | Počet přestupků 2018 | Počet přestupků 2017 | Počet dopravních nehod 2018 | Počet dopravních nehod ve dne 2018 | Počet dopravních nehod ve dne 2017 | Počet dopravních nehod v noci 2018 | Počet dopravních nehod v noci 2017 | Počet lehkých zranění při dopravní nehodě 2018 | Počet lehkých zranění při dopravní nehodě 2017 | Počet těžkých zranění při dopravní nehodě 2018 | Počet těžkých zranění při dopravní nehodě 2017 | Počet úmrtí při dopravní nehodě 2018 | Počet úmrtí při dopravní nehodě 2017 | Počet bytů vystavěných do roku 1919  | Počet bytů vystavěných v letech 1920—1945 | Počet bytů vystavěných v letech 1946—1960 | Počet bytů vystavěných v letech 1961—1970 | Počet bytů vystavěných v letech 1971—1980 | Počet bytů vystavěných v letech 1981—1990 | Počet bytů vystavěných v letech 1991—2000 | Počet bytů vystavěných v letech 2001—2011 | Počet obydlených bytů | Počet obydlených bytů v rodinných domech | Počet obydlených bytů v bytových domech | Počet obydlených bytů v panelových domech | Obvykle bydlící obyvatelstvo ve věku 0—5 let | Obvykle bydlící obyvatelstvo ve věku 6—14 let | Obvykle bydlící obyvatelstvo ve věku 15—19 let | Obvykle bydlící obyvatelstvo ve věku 20—24 let | Obvykle bydlící obyvatelstvo ve věku 25—29 let | Obvykle bydlící obyvatelstvo ve věku 30—34 let | Obvykle bydlící obyvatelstvo ve věku 35—39 let | Obvykle bydlící obyvatelstvo ve věku 40—44 let | Obvykle bydlící obyvatelstvo ve věku 45—49 let | Obvykle bydlící obyvatelstvo ve věku 50—54 let | Obvykle bydlící obyvatelstvo ve věku 55—59 let | Obvykle bydlící obyvatelstvo ve věku 60—64 let |  Obvykle bydlící obyvatelstvo ve věku 65 a více let | Obyvatelstvo, jehož nejvyšší dosažené vzdělání je základní nebo nedokončené | Obyvatelstvo, jehož nejvyšší dosažené vzdělání je střední bez maturity | Obyvatelstvo, jehož nejvyšší dosažené vzdělání je střední s maturitou | Obyvatelstvo, jehož nejvyšší dosažené vzdělání je vyšší odborné | Obyvatelstvo, jehož nejvyšší dosažené vzdělání je vysokoškolské | Počet obsazených pracovních míst | Průměrná nadmořská výška | Celková délka komunikační sítě Převažující typ krajinného pokryvu | Plocha parků a veřejné zeleně | Pocity: tady se mi líbí | Pocity: tady se mi nelíbí | Pocity: tady mi něco chybí | Koncentrace polétavého prachu (roční průměr PM10) | Dostupnost hromadnou dopravou | Hustota vegetace (vegetační index) | Výměra ploch zástavby dle ÚPD

Co je nového?

3D Model budov

Webová aplikace zobrazuje 3D model budov na území města Brna. Tento model byl vytvořen v roce 2017. Budovy obsahují informace o způsobu využití stavebního objektu, zda se jedná o majetek města, v jakém je budova typu vlastnictví a jaký je počet vlastníků. Tyto informace jsou zahrnuté souhrnně v obecném zobrazení modelu, jednotlivě lze tyto informace prohlížet zvlášť v tematickém zobrazení modelu. Součástí webové scény je i zjednodušený 3D model mostů, který byl vytvořen taktéž v roce 2017. Výškovým podkladem webové scény je Digitální model reliéfu 5. generace. více

Blablacar

Aplikace mapující přepravní proudy Blablacar z a do Brna. Data jsou z března 2017. více

Brňáci pro Brno

Hlášení závad na místních komunikacích a silnicích II. a III. tř. na území města Brna více

Brněnské ovzduší

Aplikace prezentuje aktuální data o kvalitě ovzduší ze všech automatických stanic imisního monitoringu, dále je zde možnost zobrazení historie naměřených dat apod. Webové stránky se ještě tolik nedostali do povědomí občanů. více

Brněnský architektonický manuál

Mapa Brněnského architektonického manuálu (BAM) přehledně znázorňuje objekty a stezky průvodce po meziválečné architektuře města Brna (www.bam.brno.cz). U každého znázorněného objektu jsou uvedeny základní informace, případně fotografie. Detailní popisy, odborné informace včetně archivních dokumentací a přehledů pramenů je možné získat po přechodu do vlastního webu BAM. více

Brno 1968

Nová mapová aplikace dokumentuje dramatické události let 1968 -1969 v Brně. Základem je kolekce unikátních fotografií z archivů brněnských paměťových institucí i soukromých osob. Snímky zachycují ulice města v prvních dnech okupace vojsky Varšavské smlouvy, dále tryznu za Jana Palacha v lednu 1969 a následně brutálně potlačené demonstrace při prvním výročí vpádu okupačních vojsk v srpnu 1969. Podrobně lokalizovaná místa tehdejších události s připojenými fotografiemi nám umožní přiblížit atmosféru traumatických okamžiků v moravské metropoli před 50 lety. více

Brno - Mapa kvality života

Zajímavá interaktivní mapa města Brna měří kvalitu života a spokojenost obyvatel ve městě. Podává přehled a informace pomocí barevného rozlišení v rozličných aspektech života v Brně. více

BrnoUrbanGrid

Brno Urban Grid (BUG) je aplikací, která má umožnit jednoduchou vizualizaci a analýzu různých typů prostorových dat v rozsahu Brněnské metropolitní oblasti. Jde o nekomplikovaný a otevřený nástroj pro rychlou a přehlednou analýzu prostorové situace. Aplikace využívá čtvercovou síť o velikosti buňky 250 x 250 metrů, která je položena nad mapou metropolitní oblasti (OpenStreetMap). Do čtvercových buněk mohou být přepočítávány informace o různých prostorových jevech, jako jsou například počty bydlících obyvatel, rozloha zastavěných ploch či plocha maloobchodních prodejen. Hlavními charakteristikami aplikace je otevřenost, nenáročnost pro uživatele a interpretační názornost. více

Přijíždějící studenti programu ERASMUS+

Brněnské univerzity a vysoké školy každoročně přijmou stovky zahraničních studentů výměnného studijního programu ERASMUS+. Kolik studentů takto každoročně do Brna přijede? Které univerzity jsou nejpopulárnější? Odkud nejčastěji do Brna studenti zavítají? Díky nejnovějším datům od univerzit můžeme získat ucelenější obrázek o tom, jak se situace v této oblasti vyvíjí. Jak můžeme vidět z grafu výše, […]

První rok DATA.BRNO

Přesně před rokem 21. března 2018 byl spuštěn datový portál města Brna – DATA.BRNO. Jak se na datový portál sluší, předkládáme pár čísel o jeho návštěvnosti. Cílem DATA.BRNO bylo oslovit tři základní uživatele. Prvním z nich byl občan, který chce znát základní data o městě. Díky Zprávě o stavu města, která si získala velkou oblibu […]

Městská logistika? Rostoucí odvětví, ale chybí data.

Plánování města nebo návrhy složitých dopravních staveb se neobejdou bez kvalitních vstupních podkladů a dat. V dnešní dynamické době již nelze používat jen oficiální statistiky, ale je potřebné se přizpůsobit chování obyvatel a novým trendům. Město Brno se proto snaží navazovat kontakty s komerčními subjekty i firmami (např. LIFTAGO, BlaBlaCar, Sreality.cz), které tak mohou městu pomoci tam, kde […]

Ceny nemovitostí v Brně

Ceny nemovitostí v Brně jsou po Praze nejdražší v republice. Ačkoli se růst cen v posledním roce mírně zpomalil, stále má rostoucí tendenci. Do výsledné ceny nemovitosti se promítá řada faktorů, díky kterým jsou ceny velmi různorodé. V rámci této analýzy byla zkoumána územní cenová diferenciace napříč městskými částmi, respektive v jednotlivých oblastech Brna dle […]

Vývoj nezaměstnanosti

Česká republika má jednu z nejnižších nezaměstnaností v Evropské unii. V České republice k září roku 2017 činí nezaměstnanost 3,8 %.

Kolik vyděláváme? Vývoj mezd a různá srovnání za posledních 10 let.

V roce 2018 je v naší zemi i v Evropě nezaměstnanost rekordně nízká, ekonomice se daří a firmy marně shání potřebné pracovníky. Poptávka ve většině odvětví převyšuje nabídku na trhu práce a to žene nahoru i mzdy. Z následujících grafů je dobře viditelná dynamika růstu a vývoj platů posledních 10 let. Data jsou čerpána od společnosti Profesia […]

Dopravní obslužnost veřejnou dopravou Brna a okolí

Data z jízdních řádů jsou jedinečným zdrojem informací o stavu veřejné dopravy na území města Brna, a proto jsme se rozhodli je hlouběji prozkoumat. Výsledkem jsou dvě aplikace – jedna analytická a jedna interpretační. Interpretační aplikace byla dělána popularizační formou mapy s příběhem a dopodrobna vysvětluje prostorové charakteristiky a vlastnosti dopravy. Analytická aplikace je spíše odborného charakteru a má sloužit jako nástroj […]

Analýza družicových snímků ukázala prohlubující se problém se suchem

Celá Česká republika zažila jedno z nejteplejších a nejsušších letních období v historii měření. V Jihomoravském kraji byly teploty v případě měsíce srpna dokonce o 3,8 °C vyšší než je průměr let 1981-2010, zároveň byly cca o 40 % v rámci stejného období srážkově pod průměrem. Vysoké teploty společně s nedostatkem srážek mají významný dopad […]