Brno a spolujízda Blablacar

 

Mnozí z Vás jistě slyšeli o BlaBlaCar, webové platformě i aplikaci nabízející spolujízdu lidem po celém světě. Lidé mající místo v autě zde mohou nabízet svezení dalším cestovatelům a ti zde mnohdy hledají alternativu vůči linkové dopravě. Mezi výhody BlaBlaCaru patří možnost domluvy na místě nástupu a výstupu, relativní přizpůsobení času odjezdu, případně i výše nákladů za cestu, které jsou tak rozděleny mezi více pasažérů a cesta je tím ekonomičtější pro všechny zúčastněné.

Web a jeho služby využívá i množství osob cestujících z/do Brna, jak můžeme vidět v interaktivní mapce. Ta zobrazuje počet osob přepravených BlaBlaCarem v rámci března 2017. Žlutě jsou zobrazeny nejfrekventovanější vnitrostátní spojení, modře pak nejčastější zahraniční trasy. Tloušťka čar zobrazuje rozdílnou intenzitu vazeb a po kliknutí na určitou spojnici se zobrazí konkrétní počet cestujících. Díky tomu můžeme rozlišit největší proud mezi Brnem a Prahou, případně Olomoucí s více než tisíci cestujícími, dále Zlínem, Ostravou a Prostějovem více než 300 přepravenými osobami. V mapě je zobrazeno TOP20 českých a zahraničních dopravních proudů. V rámci zahraničních tras, cestovalo nejvíce osob mezi Brnem a Bratislavou, další intenzivně využívané proudy směřují do Vídně, Žiliny, případně do slovenské Prievidzy a Košic.

V rámci vnitrostátních tras můžeme pozorovat minimální využití BlaBlaCaru v rámci Jihomoravského kraje, převažuje množství přepravených osob na větší vzdálenosti spíše do regionálních center než do menších obcí. Kromě očekávatelného silného proudu mezi Brnem a Prahou je zajímavé i velké množství spolujízd do Moravskoslezského kraje a jejich absence do severních Čech. Co se týče měst v zahraničí, největší množství tras vede na Slovensko, což nepochybně souvisí s množstvím přímých spojení z Brna do těchto měst. Nepřehlédnutelná je již zmiňovaná vazba na Bratislavu, kde na této trase za sledovaný měsíc využilo BlaBlaCar přes 500 osob. Přestože je druhý nejvyužívanější proud do Vídně ve srovnatelné vzdálenosti, počet přepravených sem nedosáhl ani sta lidí.

V poslední době roste obecně oblíbenost sdílených služeb (nejen Blablacar, ale např. Airbnb nebo Uber), a to především mezi mladšími generacemi. Můžeme se tedy domnívat, že dominance zahraničních dopravních proudů na Slovensko je způsobena zejména slovenskými studenty, jichž v Brně studuje cca 9 000.

Aplikaci najdete zde.

Data stáhnete zde.