Aplikace Cyklodoprava v Brně zvítězila v soutěži

Po úspěšném roce 2018, kdy byly v tradiční soutěži Společně otevíráme data pořádanou Nadací OSF vyhlášeny dvě brněnské aplikace jako vítězové svých kategorií (Hodnocení pocitové mapy města a Dopravní obslužnost Brna a okolí), se v roce 2019 podařilo navázat na tento úspěch aplikaci „Cyklodoprava v Brně“. Ta zvítězila v kategorii „Solution App“ pro aplikace upozorňující na významný společenský problém či přispívající k jeho řešení. Tato aplikace je komplexní analýzou rozvoje cyklodopravy v Brně. Interaktivní formou ukazuje různé aspekty rozvoje cyklodopravy, srovnává (cyklo)podmínky Brna s ostatními městy v ČR nebo v zahraničí a v neposlední řadě přináší i přehlednou vizualizaci cyklonehod, které se ve městě staly.

Kromě aplikace Cyklodoprava v Brně se soutěže účastnily i další brněnské magistrátní aplikace jako například gridová analytická aplikace BrnoUrbanGrid nebo aplikace znázorňující data mobilního operátora. Brněnského tvůrce má i vítězná aplikace kategorie „Data v každodenním životě“ s názvem Mapa vysílačů, která mapuje a analyzuje televizní vysílače. Všechny aplikace města jsou k dispozici na data.brno.cz/aplikace.