Aplikace třetích stran

  • Zajímavá interaktivní mapa města Brna měří kvalitu života a spokojenost obyvatel ve městě.... Podává přehled a informace pomocí barevného rozlišení v rozličných aspektech života v Brně. Více
  • Brno Urban Grid (BUG) je aplikací, která má umožnit jednoduchou vizualizaci a analýzu různ...ých typů prostorových dat v rozsahu Brněnské metropolitní oblasti. Jde o nekomplikovaný a otevřený nástroj pro rychlou a přehlednou analýzu prostorové situace. Aplikace využívá čtvercovou síť o velikosti buňky 250 x 250 metrů, která je položena nad mapou metropolitní oblasti (OpenStreetMap). Do čtvercových buněk mohou být přepočítávány informace o různých prostorových jevech, jako jsou například počty bydlících obyvatel, rozloha zastavěných ploch či plocha maloobchodních prodejen. Hlavními charakteristikami aplikace je otevřenost, nenáročnost pro uživatele a interpretační názornost. Více
  • Kde Brno voní a kde naopak páchne? Pomocí této aplikace lidé mohou upozornit jak na místa ...s negativním, tak i pozitivním čichovým vjemem. Více
  • Aplikace spojující mapu a stručnou encyklopedii zapadlých brněnských zákoutí. Druhé Brno v...ás zavede do dělnických kolonií, na zrušená nádraží, pod zemský povrch nebo do ztichlých areálů zrušených brněnských textilek. Nevyhýbá se ale ani místům, kde ruch velkoměsta tepe v žilách městských ulic. Více
  • Mapa barevnou škálou vykresluje procentní stoupání silnic v Brně.
  • Mapová aplikace vykreslující srážky se zvěří na území ČR. Pro detailnější analýzu situace ...jsou k dispozici grafy a časové animace. Více
  • Mapová aplikace sleduje vozy MHD Brno a meziměstských spojů v JMK, zastávky a omezení prov...ozu s detailními informacemi a jízdním řádem. Po rozkliknutí spoje zjistíte aktuální zpoždění, zastávku a podrobné informace o typu vozu. Mapa je aktualizována každých 20 vteřin. Více
  • Stránka nabízí barevné rozlišení množství dokončených bytů a přírůstek obyvatel od roku 19...97 do roku 2016 v okresech celé České republiky. Více
  • Exekutorská komora ČR mapovou aplikací zpřístupňuje údaje o množství osob v exekuci a výši... jistiny až do úrovně obcí. Jednotlivé oblasti leze jednoduše porovnat mezi sebou. Více
  • Projekt Otevřené společnosti, o. p. s. usnadní orientaci v datech o trestné činnosti v ČR ...s využitím mapových a tabulkových náhledů. Data lze selektovat podle období, území nebo povahy trestného činu. Více