Aplikace třetích stran

  • Výsledky Celostátního sčítání dopravy na dálniční a silniční síti ČR2016 (CSD 2016) poskyt...ují informace o průměrných intenzitách automobilové dopravy na dálniční a silniční síti ČR v roce 2016 a metodicky navazují na výsledky z předchozích CSD (především CSD2010 a starší). Více
  • Aplikace Brněnských komunikací a města Brna zprostředkovává dopravní aktuality z oficiální...ch zdrojů. Kromě dopravních událostí a situace na silnicích, zde zjistíte informace o parkování ve městě, světelné signalizaci a aktuální záběry z veřejných kamer. Více
  • Cílem aplikace HejbejBrnem je nabídnout občanům a občankám Brna potřebné informace k tomu,... aby se snadno pohybovali po Brně – a to různými způsoby – na kole, šalinou, autobusem či pěšky. Dopravní informace a ovzduší ukazují, kde jsou aktuálně největší dopravní problémy a můžou být nápovědou, kterým místům je lepší se vyhnout. Aplikace také umožňuje veřejnosti zapojit se do dění ve svém okolí a svým Brnem “hýbat”, pohnout s aktuálními problémy města. Každý může pomocí tlačítka Chce to změnu nejen nahlásit aktuální potíže či krizovou situaci, ale také upozorňovat na dlouhodobé problémy. Pomůžete tak zlepšovat situaci v MHD, s cyklo dporavou v Brně, s veřejnými komunikacemi či ovzduším. Více
  • Mapová aplikace sleduje vozy MHD Brno a meziměstských spojů v JMK, zastávky a omezení prov...ozu s detailními informacemi a jízdním řádem. Po rozkliknutí spoje zjistíte aktuální zpoždění, zastávku a podrobné informace o typu vozu. Mapa je aktualizována každých 20 vteřin. Více
  • Aplikace Waze, zaznamenává aktuální situaci na trasách, ať se jedná o hustotu dopravy, prů...měrné rychlosti, kolony nebo uzavírky. Do aplikace může přispět s aktualitou na cestě každý člen. Více