Aplikace třetích stran

 • Zajímavá interaktivní mapa města Brna měří kvalitu života a spokojenost obyvatel ve městě.... Podává přehled a informace pomocí barevného rozlišení v rozličných aspektech života v Brně. Více
 • Brno Urban Grid (BUG) je aplikací, která má umožnit jednoduchou vizualizaci a analýzu různ...ých typů prostorových dat v rozsahu Brněnské metropolitní oblasti. Jde o nekomplikovaný a otevřený nástroj pro rychlou a přehlednou analýzu prostorové situace. Aplikace využívá čtvercovou síť o velikosti buňky 250 x 250 metrů, která je položena nad mapou metropolitní oblasti (OpenStreetMap). Do čtvercových buněk mohou být přepočítávány informace o různých prostorových jevech, jako jsou například počty bydlících obyvatel, rozloha zastavěných ploch či plocha maloobchodních prodejen. Hlavními charakteristikami aplikace je otevřenost, nenáročnost pro uživatele a interpretační názornost. Více
 • Statutární město Brno zavádí od roku 2015 na budovách ve svém majetku management hospodaře...ní s energiemi v souladu s ČSN EN ISO 50001. Energetický management (EnMS) je systém procesů pro snižování energetické náročnosti, zvyšování energetické účinnosti a zmírnění emisí a dopadu na životní prostředí. V roce 2015 byla tato aktivita částečně financována pomocí dotace z programu EFEKT MPO. Do současnosti byl EnMS zaveden celkem u 33 organizací. RMB na své schůzi 9.5.2017 schválila smlouvu o poskytnutí přístupu k webové aplikaci komoditního portálu EnergyBroker pro město Brno. Na základě této smlouvy uzavřené s dodavatelem EnergyBrokeru můžeme bezplatně rozšiřovat informační systém o nové uživatele z řad městských částí, příspěvkových organizací a obchodních společností města Brna. Více
 • Výsledky Celostátního sčítání dopravy na dálniční a silniční síti ČR2016 (CSD 2016) poskyt...ují informace o průměrných intenzitách automobilové dopravy na dálniční a silniční síti ČR v roce 2016 a metodicky navazují na výsledky z předchozích CSD (především CSD2010 a starší). Více
 • Aplikace Brněnských komunikací a města Brna zprostředkovává dopravní aktuality z oficiální...ch zdrojů. Kromě dopravních událostí a situace na silnicích, zde zjistíte informace o parkování ve městě, světelné signalizaci a aktuální záběry z veřejných kamer. Více
 • Aplikace spojující mapu a stručnou encyklopedii zapadlých brněnských zákoutí. Druhé Brno v...ás zavede do dělnických kolonií, na zrušená nádraží, pod zemský povrch nebo do ztichlých areálů zrušených brněnských textilek. Nevyhýbá se ale ani místům, kde ruch velkoměsta tepe v žilách městských ulic. Více
 • Mapa barevnou škálou vykresluje procentní stoupání silnic v Brně.
 • Evropská dlouhodobá studie těhotenství a dětství.
 • Mapová aplikace vykreslující srážky se zvěří na území ČR. Pro detailnější analýzu situace ...jsou k dispozici grafy a časové animace. Více
 • Cílem aplikace HejbejBrnem je nabídnout občanům a občankám Brna potřebné informace k tomu,... aby se snadno pohybovali po Brně – a to různými způsoby – na kole, šalinou, autobusem či pěšky. Dopravní informace a ovzduší ukazují, kde jsou aktuálně největší dopravní problémy a můžou být nápovědou, kterým místům je lepší se vyhnout. Aplikace také umožňuje veřejnosti zapojit se do dění ve svém okolí a svým Brnem “hýbat”, pohnout s aktuálními problémy města. Každý může pomocí tlačítka Chce to změnu nejen nahlásit aktuální potíže či krizovou situaci, ale také upozorňovat na dlouhodobé problémy. Pomůžete tak zlepšovat situaci v MHD, s cyklo dporavou v Brně, s veřejnými komunikacemi či ovzduším. Více
 • Mapová aplikace sleduje vozy MHD Brno a meziměstských spojů v JMK, zastávky a omezení prov...ozu s detailními informacemi a jízdním řádem. Po rozkliknutí spoje zjistíte aktuální zpoždění, zastávku a podrobné informace o typu vozu. Mapa je aktualizována každých 20 vteřin. Více
 • Aplikace využívá detailní informace o lokalizaci obyvatel, kteří jsou příjemci příspěvku n...a živobytí (jde o takzvané společně posuzované osoby – SPO), v základních sídelních jednotkách. Více
 • Stránka nabízí barevné rozlišení množství dokončených bytů a přírůstek obyvatel od roku 19...97 do roku 2016 v okresech celé České republiky. Více
 • Exekutorská komora ČR mapovou aplikací zpřístupňuje údaje o množství osob v exekuci a výši... jistiny až do úrovně obcí. Jednotlivé oblasti leze jednoduše porovnat mezi sebou. Více
 • Projekt Otevřené společnosti, o. p. s. usnadní orientaci v datech o trestné činnosti v ČR ...s využitím mapových a tabulkových náhledů. Data lze selektovat podle období, území nebo povahy trestného činu. Více
 • Aplikaci Můžu dýchat? jsme vytvořili s využitím otevřených dat. To jsou informace a data v...eřejně a bezplatně přístupná, strukturovaná a strojově čitelná. Díky otevřeným datům teď můžete jednoduše a přehledně sledovat změny kvality ovzduší v Brně. Chceme ukázat, že otevírání dat má smysl. Více
 • Web, který vám zprostředkuje maximum informací, které využívají řidiči MHD v Brně.
 • Pomůže s hledáním volební místnosti
 • Každé místo v metropolitní oblasti je charakteristické nejen svou polohou, ale také počtem... obyvatel. Počet obyvatel v území však není statické číslo, ale mění se v průběhu dne. V této aplikaci tak máte možnost zjistit, kolik obyvatel se nachází v danou hodinu v daném místě. Aplikace využívá geolokalizační data mobilního operátora T-mobile. Co jsou geolokalizační data? Jedná se o zbytková signalizační data, které vysílá SIM karta do mobilní sítě (BTS). Na základě tohoto připojení pak lze určit místo, kde se uživatel nachází. Jelikož má T-mobile cca 40% podíl na telekomunikačním trhu, jsou tato data kalibrována na celou populaci (tedy do 100 %). Data jsou dále agregována (nelze zobrazit nižší počet obyvatel než 10), a to z důvodu ochrany údajů. Data byla zjišťována ve dvou po sobě jdoucích pracovních týdnech (ÚT-ČT), na základě kterých byl pak sestaven typický pracovní den. Totéž pak platí o stanovení typického nepracovního dne. Průměrný pracovní den vznikl průměrem následujících dní: 20. - 22. září 2016 (úterý až čtvrtek) 18. – 20. října 2016 (úterý až čtvrtek) Průměrný pracovní den vznikl průměrem následujících dní: 24. září 2016 (sobota) 22. října 2016 (sobota) Více
 • Aplikace Waze, zaznamenává aktuální situaci na trasách, ať se jedná o hustotu dopravy, prů...měrné rychlosti, kolony nebo uzavírky. Do aplikace může přispět s aktualitou na cestě každý člen. Více