Aplikace města

  • Aplikace prezentuje aktuální data o kvalitě ovzduší ze všech automatických stanic imisního... monitoringu, dále je zde možnost zobrazení historie naměřených dat apod. Webové stránky se ještě tolik nedostali do povědomí občanů. Více