Aplikace města

  • Aplikace prezentuje aktuální data o kvalitě ovzduší ze všech automatických stanic imisního... monitoringu, dále je zde možnost zobrazení historie naměřených dat apod. Webové stránky se ještě tolik nedostali do povědomí občanů. Více
  • Retail stezka provází návštěvníky centrem Brna a upozorňuje na pozitivní příklady, kde se ...povedlo kvalitně a komplexně realizovat obtížný průnik interiérového a grafického designu, který retail design vyžaduje. Zároveň na většině míst přibližuje příběh vzniku designu, skrytou symboliku a pozadí vizuálů, které obyvatelé mnohdy denně vídají, ale neví o nich. Více