Aplikace

 • Webová aplikace zobrazuje 3D model budov na území města Brna. Tento model byl vytvořen v roce 2017. Budovy obsahují informace o způsobu využití stavebního objektu, zda se jedná o majetek města, v jakém je budova typu vlastnictví a jaký je počet vlastníků. Tyto informace jsou zahrnuté souhrnně v obecném zobrazení modelu, jednotlivě lze tyto informace prohlížet zvlášť v tematickém zobrazení modelu. Součástí webové scény je i zjednodušený 3D model mostů, který byl vytvořen taktéž v roce 2017. Výškovým podkladem webové scény je Digitální model reliéfu 5. generace.
 • Hlášení závad na místních komunikacích a silnicích II. a III. tř. na území města Brna
 • Aplikace prezentuje aktuální data o kvalitě ovzduší ze všech automatických stanic imisního monitoringu, dále je zde možnost zobrazení historie naměřených dat apod. Webové stránky se ještě tolik nedostali do povědomí občanů.
 • Mapa Brněnského architektonického manuálu (BAM) přehledně znázorňuje objekty a stezky průvodce po meziválečné architektuře města Brna (www.bam.brno.cz). U každého znázorněného objektu jsou uvedeny základní informace, případně fotografie. Detailní popisy, odborné informace včetně archivních dokumentací a přehledů pramenů je možné získat po přechodu do vlastního webu BAM.
 • Nová mapová aplikace dokumentuje dramatické události let 1968 -1969 v Brně. Základem je kolekce unikátních fotografií z archivů brněnských paměťových institucí i soukromých osob. Snímky zachycují ulice města v prvních dnech okupace vojsky Varšavské smlouvy, dále tryznu za Jana Palacha v lednu 1969 a následně brutálně potlačené demonstrace při prvním výročí vpádu okupačních vojsk v srpnu 1969. Podrobně lokalizovaná místa tehdejších události s připojenými fotografiemi nám umožní přiblížit atmosféru traumatických okamžiků v moravské metropoli před 50 lety.
 • Zajímavá interaktivní mapa města Brna měří kvalitu života a spokojenost obyvatel ve městě. Podává přehled a informace pomocí barevného rozlišení v rozličných aspektech života v Brně.
 • Brno Urban Grid (BUG) je aplikací, která má umožnit jednoduchou vizualizaci a analýzu různých typů prostorových dat v rozsahu Brněnské metropolitní oblasti. Jde o nekomplikovaný a otevřený nástroj pro rychlou a přehlednou analýzu prostorové situace. Aplikace využívá čtvercovou síť o velikosti buňky 250 x 250 metrů, která je položena nad mapou metropolitní oblasti (OpenStreetMap). Do čtvercových buněk mohou být přepočítávány informace o různých prostorových jevech, jako jsou například počty bydlících obyvatel, rozloha zastavěných ploch či plocha maloobchodních prodejen. Hlavními charakteristikami aplikace je otevřenost, nenáročnost pro uživatele a interpretační názornost.
 • Statutární město Brno zavádí od roku 2015 na budovách ve svém majetku management hospodaření s energiemi v souladu s ČSN EN ISO 50001. Energetický management (EnMS) je systém procesů pro snižování energetické náročnosti, zvyšování energetické účinnosti a zmírnění emisí a dopadu na životní prostředí. V roce 2015 byla tato aktivita částečně financována pomocí dotace z programu EFEKT MPO. Do současnosti byl EnMS zaveden celkem u 33 organizací. RMB na své schůzi 9.5.2017 schválila smlouvu o poskytnutí přístupu k webové aplikaci komoditního portálu EnergyBroker pro město Brno. Na základě této smlouvy uzavřené s dodavatelem EnergyBrokeru můžeme bezplatně rozšiřovat informační systém o nové uživatele z řad městských částí, příspěvkových organizací a obchodních společností města Brna.
 • mapa rozvojových lokalit tzv. brownfields
 • Výsledky Celostátního sčítání dopravy na dálniční a silniční síti ČR2016 (CSD 2016) poskytují informace o průměrných intenzitách automobilové dopravy na dálniční a silniční síti ČR v roce 2016 a metodicky navazují na výsledky z předchozích CSD (především CSD2010 a starší).
 • Kde Brno voní a kde naopak páchne? Pomocí této aplikace lidé mohou upozornit jak na místa s negativním, tak i pozitivním čichovým vjemem.
 • Mapová aplikace znázorňuje cyklistickou tematiku v Brně. Jejím hlavním zobrazením jsou zrealizovaná cyklistická opatření.
 • Aplikace Brněnských komunikací a města Brna zprostředkovává dopravní aktuality z oficiálních zdrojů. Kromě dopravních událostí a situace na silnicích, zde zjistíte informace o parkování ve městě, světelné signalizaci a aktuální záběry z veřejných kamer.
 • Interaktivní mapa dopravních nehod v Brně za rok 2017. Aplikace obsahuje mimo základní vizualizaci také časovou animaci. Tu spustíte tak, že kliknete na symbol hodinek, který je vedle tlačítka Legenda. Animaci můžete kdykoliv zastavit a nebo měnit její parametry v časovém posuvníku, který se zobrazí v dolní polovině obrazovky. V aplikaci je také možné měnit podkladovou mapu, filtrovat dle zadaných parametrů anebo vyhledávat nehody v určitém území. Zdrojem dat je Policie ČR.
 • Aplikace umožňující práci s daty z dopravy, které máte možnost vidět v mapě s příběhem stejného názvu.
 • Poznejte jak funguje doprava v Brně a okolí. Aplikace vás zavede do světa dopravních dat, prostorových modelů a vizualizací z jízdních řádů.
 • Na přelomu roku 2016 a 2017 měli náhodně vybraní obyvatelé Brna a Brněnské metropolitní oblasti (BMO) možnost zapojit se do rozsáhlého sociologického výzkumu, jehož cílem bylo zjistit, jaké je jejich dopravní chování, tedy jak se během týdne a o víkendu přepravují, jaké jsou účely jejich cest a jak jsou spokojeni s podmínkami pro jednotlivé způsoby přepravy. Výzkum se zajímal i o to, co by se muselo či mělo případně změnit, aby se lidé začali přepravovat jinak.
 • Aplikace spojující mapu a stručnou encyklopedii zapadlých brněnských zákoutí. Druhé Brno vás zavede do dělnických kolonií, na zrušená nádraží, pod zemský povrch nebo do ztichlých areálů zrušených brněnských textilek. Nevyhýbá se ale ani místům, kde ruch velkoměsta tepe v žilách městských ulic.
 • Mapa barevnou škálou vykresluje procentní stoupání silnic v Brně.
 • Analytická aplikace mapující stav firem a organizací v Brně.
 • Evropská dlouhodobá studie těhotenství a dětství.
 • Mapa Internetové encyklopedie Brna
 • Mapová aplikace vykreslující srážky se zvěří na území ČR. Pro detailnější analýzu situace jsou k dispozici grafy a časové animace.
 • Mapová aplikace všech firem a organizací v Brně s 5 a více zaměstnanci.
 • Portál poskytuje kompletní mapově zpracované informace o situaci na silnicích a dálnicích České republiky.
 • Cílem aplikace HejbejBrnem je nabídnout občanům a občankám Brna potřebné informace k tomu, aby se snadno pohybovali po Brně – a to různými způsoby – na kole, šalinou, autobusem či pěšky. Dopravní informace a ovzduší ukazují, kde jsou aktuálně největší dopravní problémy a můžou být nápovědou, kterým místům je lepší se vyhnout. Aplikace také umožňuje veřejnosti zapojit se do dění ve svém okolí a svým Brnem “hýbat”, pohnout s aktuálními problémy města. Každý může pomocí tlačítka Chce to změnu nejen nahlásit aktuální potíže či krizovou situaci, ale také upozorňovat na dlouhodobé problémy. Pomůžete tak zlepšovat situaci v MHD, s cyklo dporavou v Brně, s veřejnými komunikacemi či ovzduším.
 • Historická ortofota Brna od roku 1953.
 • Aplikace mapující přepravní proudy Blablacar z a do Brna. Data jsou z března 2017.
 • Mapová aplikace sleduje vozy MHD Brno a meziměstských spojů v JMK, zastávky a omezení provozu s detailními informacemi a jízdním řádem. Po rozkliknutí spoje zjistíte aktuální zpoždění, zastávku a podrobné informace o typu vozu. Mapa je aktualizována každých 20 vteřin.
 • Portál příměstských lesů
 • Stránka nabízí barevné rozlišení množství dokončených bytů a přírůstek obyvatel od roku 1997 do roku 2016 v okresech celé České republiky.
 • Exekutorská komora ČR mapovou aplikací zpřístupňuje údaje o množství osob v exekuci a výši jistiny až do úrovně obcí. Jednotlivé oblasti leze jednoduše porovnat mezi sebou.
 • Aplikace umožňuje také zobrazit i data za celou ČR.
 • Projekt Otevřené společnosti, o. p. s. usnadní orientaci v datech o trestné činnosti v ČR s využitím mapových a tabulkových náhledů. Data lze selektovat podle období, území nebo povahy trestného činu.
 • administrativní členění, základní informace
 • Mapa všech neziskovek se sídlem v Brně.
 • Mapa obsahuje popis přístupnosti mnoha významných institucí a služeb
 • Mapa samosprávy slouží k dohledání dokumentů radnic a jejich přehlednému zobrazení v mapě. Portál je určený pro všechny občany, kteří potřebují sledovat dokumenty radnic. Jednotlivci, realitní kanceláře, úředníci a zástupci města mohou na portálu jednoduše najít, co je z nepřeberného množství úředních dokumentů zajímá; například informace o záměru výstavby, prodeje nebo pronájmu obecní nemovitosti. V současné době web prezentuje úřední desky z více než 1.200 úřadů, jejichž data stahuje pomocí portálu edesky.cz.
 • Aplikaci Můžu dýchat? jsme vytvořili s využitím otevřených dat. To jsou informace a data veřejně a bezplatně přístupná, strukturovaná a strojově čitelná. Díky otevřeným datům teď můžete jednoduše a přehledně sledovat změny kvality ovzduší v Brně. Chceme ukázat, že otevírání dat má smysl.
 • Mapa zobrazuje pítka s pitnou vodou, kde si bez obav může kdokoli nabrat vodu. Zvláště při vysokých teplotách jsou taková místa zdrojem osvěžení a taky místem s možností doplnění pitného režimu.Po kliknutí na ikonku kohoutku se zobrazí popis místa, kde je pítko umístěno a fotka pro lepší orientaci. Všechny místa jsou označena patřičným štítkem s nápisem “Pitná voda” a jeho anglickým překladem “Drinking water.”
 • Pocitová mapa Brna přinesla zajímavé a inspirativní výstupy. Potvrdila, že zapojení veřejnosti do přípravy strategických dokumentů má skutečně smysl a Brňané je vítají. Ať už se bude jednat o ankety, soutěže, průzkumy, veřejné debaty či komentované tematické procházky městem – podobné aktivity pro zapojení široké veřejnosti budou tvořit významnou část přípravy nové Strategie pro Brno.
 • Aplikace pocitová mapa města Brna poskytuje ucelené grafické, statistické a mapové výstupy vzešlé z podnětů občanů, které byly sbírány na jaře 2018.
 • Web, který vám zprostředkuje maximum informací, které využívají řidiči MHD v Brně.
 • Story mapa interpretující data z mobilních zařízení.
 • Swipe mapová aplikace zobrazující rozdíli mezi přepravními proudy v ramci Brna během týdne a víkendu. Základem jsou data z mobilů a pocházejí z 3. až 9. dubna 2017. Aplikace umožňuje dopodrobna pozorovat dopravní proudy obyvatel mezi jednotlivými katastry města a porovnávat víkend s pracovním dnem.
 • Aplikace přestupků v Brně za rok 2017. Aplikace umožňuje krom základní vizualizace také filtrování, vyhledávání a nebo změnu podkladové mapy. Mapa zobrazuje téměř 200 000 událostí a první načítání zabere proto trochu více času.
 • Retail stezka provází návštěvníky centrem Brna a upozorňuje na pozitivní příklady, kde se povedlo kvalitně a komplexně realizovat obtížný průnik interiérového a grafického designu, který retail design vyžaduje. Zároveň na většině míst přibližuje příběh vzniku designu, skrytou symboliku a pozadí vizuálů, které obyvatelé mnohdy denně vídají, ale neví o nich.
 • Aplikace zobrazující všechny parkomaty, parkovací zóny a stání.
 • Mapa a znak představuje rozcestník, odkud se lze prokliknout na rozpočet jednotlivé městské části nebo magistrátu.
 • Aplikace vizualizující statistiky nahlašování přeplňených kontejnerů. Data jsou z aplikace SAKO. Aplikace umožňuje také filtrovat, vyhledávat nebo exportovat data.
 • Mapa spádovosti mateřských škol.
 • Prezentační web souboru prostorových modelů které budou v roce 2018 napojena na živá data tak aby posléze mohli sloužit pro analytické účely.
 • Mapa zasažených míst spojeneckými a sovětskými nálety v letech 1944 - 1945
 • Mapa brněnských hřbitovů pro veřejnost
 • Pomůže s hledáním volební místnosti
 • Brněnská sportoviště a kluby
 • Nezavíráme oči před domácím násilím
 • Každé místo v metropolitní oblasti je charakteristické nejen svou polohou, ale také počtem obyvatel. Počet obyvatel v území však není statické číslo, ale mění se v průběhu dne. V této aplikaci tak máte možnost zjistit, kolik obyvatel se nachází v danou hodinu v daném místě. Aplikace využívá geolokalizační data mobilního operátora T-mobile. Co jsou geolokalizační data? Jedná se o zbytková signalizační data, které vysílá SIM karta do mobilní sítě (BTS). Na základě tohoto připojení pak lze určit místo, kde se uživatel nachází. Jelikož má T-mobile cca 40% podíl na telekomunikačním trhu, jsou tato data kalibrována na celou populaci (tedy do 100 %). Data jsou dále agregována (nelze zobrazit nižší počet obyvatel než 10), a to z důvodu ochrany údajů. Data byla zjišťována ve dvou po sobě jdoucích pracovních týdnech (ÚT-ČT), na základě kterých byl pak sestaven typický pracovní den. Totéž pak platí o stanovení typického nepracovního dne. Průměrný pracovní den vznikl průměrem následujících dní: 20. - 22. září 2016 (úterý až čtvrtek) 18. – 20. října 2016 (úterý až čtvrtek) Průměrný pracovní den vznikl průměrem následujících dní: 24. září 2016 (sobota) 22. října 2016 (sobota)
 • Mapa spádovosti základních škol
 • Mapa teplot povrchů ve městě
 • Webová aplikace zobrazuje urbanistický model města Brna, který byl vytvořen v roce 2012 pro oblast Městské památkové rezervace a pro dalších 10 vybraných lokalit Odborem památkové péče Magistrátu města Brna (konkrétně se jedná o lokality Brněnské výstaviště, Veveří, Lužánky, Hlinky, Černá Pole, Královo Pole, Masarykova čtvrť, Pisárky a Veslařská, Ponava, Husovice). Výškovým podkladem webové scény je Digitální model reliéfu 5. generace.
 • Aplikace zobrazuje analýzu vegetačního pokryvu Brna v průběhu roku.
 • Mapa všech veřejných WC na uzemí Brna.
 • Svratka a Svitava – dvě hlavní brněnské řeky. Víte kudy tečou? A víte co se s nimi bude dít v následujících letech? Na tomto webu můžete najít informace o strategickém projektu „Voda v Brně“, který se zaměřuje na protipovodňová opatření a revitalizace vodních prvků na území města Brna.
 • Aplikace Waze, zaznamenává aktuální situaci na trasách, ať se jedná o hustotu dopravy, průměrné rychlosti, kolony nebo uzavírky. Do aplikace může přispět s aktualitou na cestě každý člen.
 • Aplikace mapující stav zeleně v našem měste v roce 2018.