Analýza turistické poptávky města Brna

Hlavním cílem průzkumu Analýza turistické poptávky města Brna je přesně a podrobně analyzovat turistickou návštěvnost města Brna, především z hlediska skladby návštěvníků, zdrojových regionů a zemí, důvodů návštěvy, způsobu dopravy a trávení volného času, jakož i prověření spokojenosti návštěvníků s nabídkou a infrastrukturou cestovního ruchu, s vybavením města, kvalitou poskytovaných služeb, a také zjištění míry loajality návštěvníků prostřednictvím Net Promoter Score a jejich ochoty město v budoucnu opět navštívit. Výzkum proběhl v roce 2019 již potřetí a koho bude zajímat více detailů, než je v infografice níže, tak si může pročíst závěrečné zprávy výzkumů z 2017, 2018, 2019 nebo si stáhnout zdrojová data.

Data a zdroje