Bytová výstavba v Brně za poslední dekádu

Počet dokončených bytů v obcích je významným ukazatelem při hodnocení jejich vývoje a rozvoje. Patří mezi významné socioekonomické ukazatele, které slouží kromě územního plánování také pro tvorbu jiných plánovacích dokumentů, např. koncepcí bytové politiky. Zejména ve městech střední a větší velikosti, kde je objektivní potřeba bytů největší, je užitečné znát konkrétní počty dokončených bytů, aby bylo možno upozornit na města, kde se daří řešit bytový problém vhodně uplatňovanou bytovou politikou, a naopak varovat před nebezpečím bytové nouze v těch případech, kde bytová výstavba dlouhodobě zaostává. Má to důležitost zvláště ve vazbě na rostoucí počet obyvatel resp. domácností, na případnou imigraci i na rostoucí neuspokojenou poptávku.

Článek přináší pohled na bytovou výstavbu ve městě Brně. Sledován byl stav dokončených bytů v jednotlivých letech (2006 – 2016), a to za územní jednotky městských částí (29 jednotek) a katastrálních území (48 jednotek). V Brně se za posledních 11 let (2006-2016) postavilo celkem 16 229 bytů.

Rozložení bytů napříč časem a prostorem není rovnoměrné. Nejvíce bytů se za poslední dekádu postavilo v roce 2007 (2 736 bytů), naopak nejméně v roce 2014 (pouze 998). V absolutním vyjádření se nejvíce bytů postavilo v MČ Brno-střed (2 973), nicméně při přepočtu na 1 000 obyvatel je Brno-střed až na 18. místě (z 29 MČ), naopak nejvíce bytů při přepočtu na 1 000 obyvatel se za poslední dekádu postavilo v MČ Medlánky a MČ Žebětín (250, respektive 238 bytů na 1 000 ob.).

Dokončené byty dle městských částí (2006-2016)

Dokončené byty dle katastrálních území (2006-2016)

Mapa zobrazující počet dokončených bytů dle městských částí (2006-2016) ZDE
Mapa zobrazující počet dokončených bytů dle katastrálních území (2006-2016) ZDE

 

Článek o vývoji cen nemovitostí v Brně najdete ZDE