Airbnb v Brně

Sdílená ekonomika je fenoménem 21. století. Díky stále se rozvíjejícím informačním technologiím se proměňuje tradiční model podnikání, který je modifikován do podoby spoluspotřebitelství. Sdílené ubytování je pravděpodobně nejznámějším segmentem sdílené ekonomiky. Od roku 1999 funguje nezisková platforma Couchsurfing, od roku 2005 Homeaway a od roku 2007 Airbnb. Do Brna se platforma Airbnb rozšířila až o pár let později. První nabídky ubytování evidujeme v roce 2010 (1 nabídka), od roku 2012 se však Airbnb ve městě etablovalo a zažívalo prudký rozvoj viz graf.

Branding Airbnb byl zpočátku vnímán jako možnost (zejména pro cizince) se navzájem potkat a pobýt v cizí domácnosti, což vytvářelo přitažlivou atmosféru, autenticitu, neformálnost a jakousi sounáležitost v cizím prostředí. Nejdůležitějším motivačním faktorem z pohledu hostů je příznivá cena a atraktivita lokality, což, jak se ukazuje v přiloženém dashboardu, už moc neplatí, alespoň co se týče ceny, která si už v ničem nezadá v porovnání s hotelovým pokojem. S rostoucí nabídkou ubytování skrz Airbnb dochází navíc k mnoha problémům, z nichž je možné zmínit rostoucí ceny bytů a nájmů, vylidňování center, nelegální ubytování, apod., proto celá řada měst přistoupila k různým formám regulace. V Brně dochází k pozvolnému nárůstu podílu nabízených bytů na bytovém fondu. V Brně bylo k 31.12.2019 188 146 bytů. Podíl Airbnb nabídek tak odpovídá 0,4 %. Např. v Praze je tento podíl až 1,7 % (1,4 % vezmeme-li v potaz pouze celé byty/domy).

Přiložený dashboard analyzuje trh Aribnb v Brně od roku 2016, kde je rozebráno několik jevů na základě dat společnosti AirDNA. Na první straně je analyzován původ návštěvníků, kteří se v Brně ubytovali skrze platformu Airbnb. Na druhém listu je struktura ubytování a její rozložení v Brně. Na třetí záložce je pak rozebírána cena a obsazenost. Jaké jsou hlavní závěry, jež z reportu plynou?

1. Kromě Čechů a Slováků do Brna nejčastěji vyrazili Britové, Američané, Němci, Poláci a Rakušané
Že se na prvních místech objeví návštěvníci ze sousedních států jistě nepřekvapí. Že se ovšem na prvních místech objeví Britové a Američané asi čekal málokdo. Ohledně Britů se dá spekulovat, že za významnými počty stojí letecké spojení Londýn-Brno, které provozuje Ryanair. U Američanů je však významný počet trochu náhodný. Jistou spekulací může být, že Airbnb je přece jen trh specifický (např. Číňani jej vůbec nevyužívají), na druhé straně Američani jej mohou vnímat jako svoji společnost (založeno v USA) a využívají ji přednostně.

2. V městské části Brno-střed je 67 % všech nabídek ubytování skrze Airbnb
Na druhém místě je pak MČ Brno-sever s 14,5 %. Tyto dvě městské části tak pokrývají přes 80 % všech Airbnb nabídek v Brně. Je zde také několik superhostitelů. Například 12 hostitelů mělo za sledované období přes 200 sjednaných ubytování. Z toho 1 hostitel dokonce přes 300.

3. Cena za ubytování skrz Airbnb je vyšší než hotelový pokoj
Airbnb se stává poměrně zajímavým byznysem a v tomto ohledu můžeme mluvit o určité erozi původních hodnot tohoto ubytování. Cena je v průměru vyšší o zhruba 10$, tedy o nějakých 250 Kč. V sprnu 2019 tedy za Airbnb pokoj hosté zaplatili 1 720 Kč a za hotelový pokoj 1 470 Kč. Na druhé straně porovnáváme průměrné ubytování Airbnb, což může být i celý apartmán s 1 průměrným hotelovým pokojem. Cena tedy nemusí znamenat tak významný rozdíl.

4. Nabídka ubytování je vyšší v létě než v zimě
Nejvyšší je pak nabídka každoročně v srpnu, což se dá přičíst poptávce po bydlení v souvislosti s Grand Prix ČR.

A výhled do budoucna?

Obsazenost nabídek v půlročním měsíčním výhledu je nízká (zhruba o třetinu nižší než předchozí rok) a odráží tak malou ochotu lidí cestovat.