Vývoj nezaměstnanosti

Nezaměstnanost v Brně dále klesá. Město Brno má pak nezaměstnanost na úrovni 4,2 %. Česká republika má jednu z nejnižších nezaměstnaností v Evropské unii. V České republice v říjnu roku 2018 činí nezaměstnanost 2,8 %.V rámci České republiky (Praha 2,0 %, Plzeň 1,7 %, Olomouc 2,6 %) má ale město Brno poměrně vysokou krátkodobou i dlouhodobou nezaměstnanost, a to i v porovnání s okolím Brna, resp. s Jihomoravským krajem. Jedním z faktorů, které takto vysokou nezaměstnanost způsobují je vysoký počet dojíždějících právě z okolních okresů. Úřad práce uvádí, že v roce 2015 šlo o 56 tisíc pracovníků, což není zanedbatelné číslo. Stejně jako počet zahraničních pracovníků, který byl v témže roce 18 633, což je 75 % z celokrajského úhrnu. Tato data byla získávána v době, kdy nezaměstnanost Brna-město činila 7,9 %. V Jihomoravském kraji byla v tomto období nezaměstnanost 6,8 %.
Jedním z jevů, který lze v grafu také pozorovat, je ten, že v měsíci lednu je téměř vždy nezaměstnanost z celého roku nejvyšší. Dále se pak nezaměstnanost zvyšuje v průběhu letních prázdnin, tedy v měsíci červenci a srpnu.

Zdrojová data

Odkaz na data MPSV – http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes