První rok DATA.BRNO

Datový portál města Brna – DATA.BRNO byl spuštěn 21. března 2018. Jak se na datový portál sluší, předkládáme pár čísel o jeho návštěvnosti. Cílem DATA.BRNO bylo oslovit tři základní uživatele. Prvním z nich byl občan, který chce znát základní data o městě. Díky Zprávě o stavu města, která si získala velkou oblibu u veřejnosti a bude potřetí vydána koncem dubna 2019, se povedlo do povědomí veřejnosti dostat mnoho základních údajů o městě. Druhým uživatelem byla odbornější veřejnost nebo studenti, pro které bylo připraveno mnoho interaktivních dlouhodobých statistik o městě nebo aplikací, které si celkově získaly největší oblibu. Třetím typem uživatele byli vývojáři a pokročilí uživatelé, kteří pracují nad strojově zpracovatelnými datovými sadami. Tam vidíme největší prostor pro zlepšení, protože rozvoj DATA.BRNO v této oblasti brzdilo mnoho technických potíží. Do budoucna proto chceme nabízet ještě více datových sad, které budou v otevřených formátech.

Číselné zobrazení návštěvnosti stránek

Údaj Počet Vysvětlení
Uživatelé 33 503 Uživatelé, kteří iniciovali alespoň 1 návštěvu
Noví uživatelé 34 058 Uživatelé, kteří stránky navštívili poprvé
Návštěvy 49 314 Návštěva, při které se uživatel aktivně věnuje webovým stránkám
Zobrazení stránek 148 621 Celkový počet zobrazených stránek, započítávají se i opakovaná zobrazení
Počet relací na uživatele 1,47 Průměrný počet relací na 1 uživatele
Počet stránek na 1 relaci 3,01 Průměrný počet zobrazení stránek během návštěvy, započítávají se i opakovaná zobrazení
Průměrná doba trvání relace 00:02:53 Kolik časů průměrně tráví uživatel na stránce
Míra okamžitého opuštění 47,76 % Vyjádření počtu relací, při kterých nedošlo k žádné interakci a stránka byla ihned opuštěna

Za zmínku stojí také fakt, že portál DATA.BRNO funguje z velké části v angličtině a je využíván hojně jak cizinci žijícími v Brně, tak i přímo ze zahraničí. Více jak polovina uživatelů sleduje web přímo z města Brna, následuje Praha a potom s velkým odstupem další města – Bratislava, Olomouc, Plzeň a další. Přibližně 40 % přihlášení z Prahy probíhá skrze anglickou verzi webu. Pražany také nejvíce zajímají sekce Aplikace a analýzy (47 %) a Data (42 %).

Jazyk uživatelů

Více jak polovina uživatelů jsou mladí lidé do 35 let, s tím, že dominuje zastoupení osob ve věku 25 – 34 let. Se stoupajícím věkem uživatelů klesá návštěvnost webu.

Z celkového počtu přihlášení se uskuteční 36 tisíc přihlášení přes počítače a 13 tisíc přes mobilní telefony (vč. tabletů). Také  víme, že více jak polovina uživatelů, jež se přihlásí přes počítač, užívá jako prohlížeč Google Chrom, následuje Mozilla Firefox a Safari. Internet Explorer užívá přibližně 8 % uživatelů. Uživatelé mobilních zařízení používají ze 65 % operační systém Android a přibližně z 30 % je zastoupen operační systém iOS.

Rok provozu DATA.BRNO ukázal, že nejcennější je přímá vazba s uživateli. Díky nim víme, co vylepšovat a na co se v budoucnu zaměřit. Děkujeme také mnoha stážistům a stážistkám našeho oddělení, studentům a studentkám a spolupracujícím nadšencům, bez kterých by mnoho věcí nevniklo. A do třetice děkujeme za mnohá ocenění, která nás velmi potěšila.

Oddělení dat, analýz a evaluací MMB